Vách ngăn văn phòng khung nhôm gỗ

  • Vách ngăn văn phòng khung nhôm gỗ
  • Địa chỉ: Tầng 4 số 461 Trương Định
  • Loại vách: Hệ vách 35mm khung nhôm bề mặt gỗ, không hộp kỹ thuật
  • Khối lượng: 90m2
  • Thời gian sản xuất và thi công: 6 ngày