Cụm bàn làm việc 3 người VNK09

Holine 0917.005.662