Vách ngăn di động 1 trục VDĐ16

Holine 0917.005.662