Vách ngăn nỉ ngăn bàn làm việc tại Lotte Finace

– Tên sản phẩm: vách ngăn văn phòng nỉ
– Chủ đầu tư: Lotte finace tầng 14 Đào Tấn
– Khối lượng: 280m2
– Quy cách: Vách 60mm, chia nỉ 2 màu trên dưới
– Thời gian sản xuất và thi công: 08 ngày