Vách ngăn văn phòng chia khu vực

  • Vách ngăn văn phòng chia khu vực
  • Vách ngăn văn phòng nỉ kính, hệ 60mm không hộp kỹ thuật
  • Địa chỉ: Khu công nghiệp Quang Minh
  • Khối lượng: 90m2
  • Thời gian sản xuất và thi công: 8 ngày