Cụm bàn làm việc 5 người VNK13

Holine 0917.005.662