Vách ngăn văn phòng công trình nhà máy LiteOn Việt Nam (Hải Phòng)

Holine 0917 005 662 - 0985 275 662 - 0986 975 662