Vách nỉ module

  • Tên dự án: Vách nỉ Module
  • Tên sản phẩm: Vách nỉ hệ 60mm không hộp kỹ thuật
  • Địa chỉ: Công ty Roma số 352 Giải Phóng
  • Khối lượng: 120m2
  • Thời gian sản xuất và thi công: 8 ngày